Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte
Mellösa Bygderåd

31 mars kl.16:00 - 19:00

Kallelse/Inbjudan till ÅRSMÖTE   i Mellösa Bygderåd

Datum: Söndag den 31 mars kl.16-18 Plats: Café Bysmedjan

Verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en timme före årsmötet på caféet. Medlemmar som har betalt medlemsavgift före den 31 mars har rösträtt.

Vi bjuder på kaffe och kaka.  Varmt välkomna!

Ordinarie dagordning för Årsmötet

1.  Stämmans öppnande
2.  Fråga om mötets behöriga utlysande
3.  Fastställande av dagordning
4.  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod
5.  Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
6.  Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare
7.  Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
8.  Revisorns berättelse
9.  Fastställande av resultat- och balansräkning
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
12.  Beslut om årsavgift
13.  Beslut om arvode till styrelse och revisorer
14.  Av styrelsen hänskjutna frågor
15.  I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
16.  Val av ordförande
17.  Val av styrelseledamöter jämte ersättare
18.  Val av revisor jämte ersättare
19.  Fastställande av antal ledamöter i valberedning
20.  Val av valberedning
21.  Övriga ärenden
22.  Mötet avslutas

Detaljer

Datum:
31 mars
Tid:
16:00 - 19:00

Arrangör

Mellösa Bygderåd
Webbplats:
mellosa.nu

Plats

Café Bysmedjan
Sockenvägen 46 Mellösa, 64031 Sverige + Google Map