Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte
Mellösa Bygderåd

31 mars kl.16:00 - 19:00

Kallelse/Inbjudan till ÅRSMÖTE  
i Mellösa Bygderåd

Datum: Söndag den 31 mars kl.16-18
Plats: Café Bysmedjan

Verksamhetsberättelse och övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en timme före årsmötet på caféet. Medlemmar som har betalt medlemsavgift före den 31 mars har rösträtt.

Vi bjuder på kaffe och kaka. 
Varmt välkomna!

Ordinarie dagordning för Årsmötet

1.  Stämmans öppnande

2.  Fråga om mötets behöriga utlysande

3.  Fastställande av dagordning

4.  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod

5.  Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

6.  Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare

7.  Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

8.  Revisorns berättelse

9.  Fastställande av resultat- och balansräkning

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

12.  Beslut om årsavgift

13.  Beslut om arvode till styrelse och revisorer

14.  Av styrelsen hänskjutna frågor

15.  I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

16.  Val av ordförande

17.  Val av styrelseledamöter jämte ersättare

18.  Val av revisor jämte ersättare

19.  Fastställande av antal ledamöter i valberedning

20.  Val av valberedning

21.  Övriga ärenden

22.  Mötet avslutas

Detaljer

Datum:
31 mars
Tid:
16:00 - 19:00

Arrangör

Mellösa Bygderåd
Webbplats:
mellosa.nu

Plats

Café Bysmedjan
Sockenvägen 46
Mellösa, 64031 Sverige
+ Google Map