Teater Klämman

Teater Klämman med drygt 100 konserter per år. 30 olika kulturgrupper, Konserter, teater, kulturkollo, festlokal och mycket mer.  Restaurang med fullständiga rättigheter. Kultur helt enkelt. Adress: Fridals Gård  E-post: teaterklamman@gmail.com Hemsida: www.teaterklamman.se Telefon: ...

Mellösa Församling

Adress: Harpsundsvägen 15 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosaE-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.seTelefon: Pastorsexp: 0157-600 08  

Stall Lindsberg

Adress: Vik Lindsberg Telefon: 0157-604 93, 070-850 51 35 Berit Källung E-post: stall.lindsberg@hotmail.com Facebooksida: www.facebook.com/StallLindsberg Verksamhet: Ridskola

Mellösa Ryttarklubb

Adress: Vik Lindsberg Hemsida: mellosaryttarklubb.se E-post: mellosark@hotmail.com Facebooksida: https://www.facebook.com/MellosaRyttarklubb Telefon: Se klubbens hemsida