Turebergsgrottan

Turebergsgrottan är en förkastningsspricka, vars förgreningar bildar gångar och kamrar i berget. Två öppningar leder in i grottan, en från väster och en från öster. Den västra ingången leder till en rymlig klippgång från vilken man kommer in i grotthålan som ligger ungefär två meter längre ner. Dit tar du dig med hjälp av en trappa.Ingång och valv har en sammanlagd längd på ungefär 15 meter. Det finns en sidogång mot norr som är 10 meter lång. Från denna gång leder den östliga utgången ut mot en tvär och brant, cirka fyra meter hög klippvägg.Grottan besöks på egen risk, och är lämplig för barn i skolåldern som besöker den tillsammans med någon vuxen.Grottan ligger utanför Mellösa mot Hälleforsnäs. När ni passerat 70-skyltarna kommer ni fram till en transformatorstation på vänster sida. Parkera bilen där och följ skyltar och snitslar cirka 400 m fram till grottan.