Bygdenätverket

Bygdenätverket i Sörmlandshjärta

Syftet med nätverket är att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen för att utbyta erfarenheter och därmed kunna dra nytta av varandras idéer och erfarenheter. Läs mer på flen.se/om-flen/ortsutveckling/natverket-av-bygderad/