Om Mellösa Bygderåd

Mellösa Bygderåd bildades 2018 och finns för att värna om – och göra bygden bättre.

Vi samarbetar med Bygdenätverket, Flens kommun samt lokala föreningar och företag så väl som privatpersoner i och omkring Mellösa.

Styrelse

Birgitta Hermansson
Hans Andersson
Åsa Lockner
Anders Iwerbo
Chrisse Thinsz
Elisabeth Bergenfeldt
Håkan Spångberg

Stadgar

Stadgar för Mellösa Bygderåd antagna 2018-08-18 (PDF)

Verksamhetsberättelser