Om Mellösa Bygderåd

Mellösa Bygderåd bildades 2018 och finns för att värna om – och göra bygden bättre.

Vi samarbetar med Bygdenätverket, Flens kommun samt lokala föreningar och företag så väl som privatpersoner i och omkring Mellösa.

Styrelse

Styrelseledamöter

  • Birgitta Hermansson, styrelseordförande
  • Åsa Lockner, vice ordförande
  • Margareta Ellnebo, sekreterare
  • Magnus Briese, ledamot
  • Hans Andersson, ledamot
  • Amanda Källström, ledamot
  • Magnus Skeppstedt, ledamot
  • Christina Thinsz, suppleant
  • Theres Eriksson, suppleant

Stadgar

Stadgar för Mellösa Bygderåd antagna 2018-08-18 (PDF)

Verksamhetsberättelser