Medlemsinformation augusti/september 2022

Information till medlemmar från styrelsemötet 29 augusti 2022 Mellösa bygderåd hade bjudit in Marie Bergeås Mark och exploateringsansvarig i Flens kommun till mötet. Vi diskuterade förslaget till cykelväg mellan Hasselbacken och Mellösa...