Rapport från styrelsemöte 21 augusti 2023 till medlemmar

Vid senaste bygdenätverksmötet fick bygderådet presenterat ett dokument Ortsutveckling avkommunens representanter. Vi diskuterade detta för att kunna presentera styrelsen synpunkter vidnästa bygderådsmöte i september. Rapport från kulturvandringen vickade stenen 14 juli. Lyckad...