Bildandet av Mellösa Bygderåd 

Söndagen den 28 januari 2018 hölls ett stormöte i Mellösagården. Inbjudna var alla fast- och fritidsboende i Mellösa samhälle och landsbygd. Syftet var att arbetsgruppen skulle berätta och redovisa vad man kommit...