Bli medlem i Mellösa Bygderåd

Välkommen som medlem i Mellösa Bygderåd!

Årsavgift familjemedlemskap 150 kr
Ange samtliga i familjen som ska ingå i familjemedlemskapet med namn och e-postadress tillsammans med inbetalningen.  Har du ingen e-postadress går det bra med telefonnummer eller fysisk adress istället.
 
Betala in årsavgiften via Bankgiro eller Swish.
 
Enskilt medlemskap 100 kr
Ange ditt namn och e-postadress tillsammans med inbetalningen.  Har du ingen e-postadress går det bra med telefonnummer eller fysisk adress istället.
 
Betala in årsavgiften via Bankgiro eller Swish.
 
 
Årsavgiften för familje- och enskilt medlemskap gäller för innevarande kalenderår.
 
Bankgiro: 5272-6759
Swish: 123 305 78 82

GDPR – lagring av personuppgifter

När du registrerar ett medlemskap samtycker du till att Mellösa Bygderåd (ideell förening) lagrar dina personuppgifter i ett medlemsregister.

Vi samlar enbart in de uppgifter som du själv lämnar (namn, adress, e-postadress) och enbart i syfte att kunna förmedla information om föreningens verksamhet. Enligt föreningens stadgar måste alla medlemmar kallas till föreningens årsmöte och vi behöver därför samtliga adressuppgifter. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan.

Dina uppgifter i medlemsregistret lagras i 1 år efter att du avslutat ditt medlemskap. Om du vill att dina uppgifter från medlemsregistret raderas kontakta oss.


Läs mer på https://www.imy.se/