Mellösahjulet

Det hittills äldsta hjulet funnet i Sverige.I september 1933 satte lantbrukaren Holger Landerby i Flenmo, Mellösa socken, spaden i ett hjul när han höll på att gräva ett dike vid den nu igenvuxna sjön Filaren. På 85 cm djup låg hjulet som kunde dateras till ca 400 e.kr. Kring hjulet fanns det rikligt med humlefrömjöl, och därför antar man att hjulet lagts som sänke på humletågor som skulle rötas för att sedan användas till textilberedning.

Mer info : http://www.hembygd.se/mellosa-hembygdsforening/