Mellösabron

Den första bron över Mellösasjön byggdes 1862 och låg i markplan med TGOJ-banan.

1952 startade bygget av en ny bro som kom att bli den första i Sverige enligt en ny metod och blev modell för kommande brobyggen.Man använde s.k. förspänd betong vilket gjorde bron smäckrare och billigare att bygga.

2014 reparerades bron. Mer info om brons historia finner du i Hembygdsföreningens årsskrift 2015. Se länk till alla föreningens årsskrifter
Mer info: Mellösa Hembygdsförening