Kyrkskolan

Kyrkskolan i Mellösa bedriver verksamheter i förskoleklass, åk 1- 6 samt fritidshem/fritidsklubb.

Verksamheten är liten, gemytlig och för närvarande finns här drygt 110 elever och 16 vuxna. Skolan är belägen på landet i ett naturskönt område på vägen mot Harpsund och har en stor skolgård, som inbjuder till lek. Att skolan är en landsortskola med stort upptagningsområde gör att den även fyller en stor social funktion.

Rektor Helene Blomberg
0157-43 15 01
helene.blomberg@edu.flen.se

Adress: Harpsundsvägen 28
Förskoleklass/Fritids: 0157-43 15 32
Personalrum: 0157-43 15 30

www.flen.se/barn-utbildning/grundskola/skolor-i-flen/kyrkskolan/