Tomtebo förskola

Förskolan Tomtebo ligger på Ängsvägen 8 i Mellösa med skog och natur inpå knuten.

Tomtebo har tre hemvister, Månen med barn i åldern 1-3 år, Solen med barn i åldern 3-5 år och Stjärnan med barn i åldern 3-5 år. På förskolan arbetar 9 pedagoger fördelat på de tre hemvisterna.

Förskolechef: Marie Magnusson
0157-43 02 12
marie.magnusson@edu.flen.se

Adress: Ängsvägen 8 
Solen/Stjärnan: 0157-43 15 60
Månen: 0157-43 15 61

http://www.flen.se/barn-utbildning/forskola/forskolor-i-flens-kommun/tomtebo/