Stormöte: Kyrkskolans placering

Stormöte ang. Kyrkskolans placering med Mellösa Bygderåd
Söndagen 6/5 hade Mellösa Bygderåd stormöte i Mellösagården angående Kyrkskolans placering. Samtliga Flens 8 partier var representerade, liksom en stor skara Mellösabor och föräldrar till elever på skolan. Lotta Finstorp (m) var moderator, Roger Tiefensee (c), ordförande i Barn-, Utbildnings- och Kulturnämnden presenterade lokalbehovet, Anders Iwerbo, ordförande i Flens Kommunfastigheter AB presenterade situationsplaner och Katarina Johansson, arkitekt och boende i Mellösa presenterade sin syn på underlaget och dess förbättringspotential. Efter presentationerna följde frågestund och samtal där farhågor, framtidsutsikter och förhoppningar dryftades. Respektive presentation kan laddas ner här: Rogers presentation | Anders presentationer: Ritning kyrkskolan, Situationsplan Kyrkskolan, Situationsplan Tomtebo | Katarinas presentation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *