Information till medlemmar från styrelsemötet 17 april 2023

Nya medlemmar i styrelsen hälsades välkomna. Alla fick presentera sig. Information om
styrelsearbetet genomfördes.

Antal medlemmar är nu 90 hushåll. Vi beslutade att skicka ut ett brev till de som ännu ej betalt årets
medlemsavgift och att vi ska skicka ett Välkomst-mejl till nya medlemmar.

Rapport från skolmötet i Mellösagården

 • Alla partier var representerade.
 • Ca 300 personer deltog i evenemanget som var mycket uppskattat.
 • Den politiska processen pågår. Vi diskuterar tankar kring eventuellt vidare åtgärder.
 • På hemsidan https://www.mellosaskola.se finns allt material gällande Kyrksskolan tillgängligt. Samordning kring skolhemsidan och Mellösa bygderåds hemsida kommer att starta.
 • Vid skolutställningen startades en namntävling för bygderådets båt. Röstning kommer att ske
  på Facebook.
 • Förslag på aktiviteter från mellösaborna kom fram under mötet via önskelådan. Vi arbetar vidare med dessa.


Från Aktivitetsplanen

 • Valborgsmässofirandet allt klart med olika ansvarsområden.
 • Klädbytardag 7 maj i Mellösagården tillsammans med SaraLi.
 • Sörmlandsleden fyller 50 år 2023. Vi planerar en vandring till vikande stenen.
 • Utegymmets placering är under diskussion på kommunen.
 • Vi har lämnat in material till ”Rivkartan” en informationsbroschyr från Flens kommun till besökare. Vi kommer att ha ett gemensamt avsnitt med Hälleforsnäs.
 • LAN event tillsammans med Hälleforsnäs bygderåd under våren.
 • Får vi godkänt med båtbrygga vid Hasselbacken måste en arbetsgrupp kring brygga och båt
  organiseras.
 • Vi har också börjat diskutera Höstloppet under Hälsoveckan V 39.

Naturbadplatsen vid Örhammaren

Vi har skrivit till kommunen kring naturbadplatsen vid Örhammaren. Kommunen vill sälja. En förening och en privatperson har visat intresse att köpa tomten. Bygderådet vill att badplatsen ska vara öppen för allmänheten och ej kunna säljas vidare.