Medlemsinformation april 2022

Här kommer information från senaste styrelsemötet i Mellösa bygderåd.

Vi kommer att skriva lite kort från varje styrelsemöte så ni vet vad som är på gång.

Vi har bildat arbetsgrupper där någon från styrelsen deltar men grupperna består i huvudsak av intresserade Mellösabor. Ni är hjärtlig välkomna att delta.

  • Vid Tomtebovallen vill vi försöka få till flera aktiviteter. 
  • Gångväg Hasselbacken-Mellösa. Två förslag framtagna. Gruppen kommer att formulera ett förslag till kommunen.
  • På Valborgsmässoafton kommer firandet att vara på skolgården. Hembygds- och Kyrkokören sjunger. Vårtal av Kjell Lundström. Valborgsmässoeld. Tomas kommer med kokvagnen så det blir servering av korv, saft och kaffe. Annonser kommer.
  • Vi kommer att delta i två möten kring kultur. Klämman bjuder in till möte 2/5. Kommunen har bjudit in till kulturdialog 4/5 i Hälleforsnäs. Vi har skickat in punkter till detta möte.

Vi vill påminna om medlemsavgiften!

Familjemedlemskap 150kr/år. Enskild medlem 100kr/år. Betalas via bankgiro 5272–6759 eller swish 1 233 057 882. Skriv vilka som ingår i familjemedlemskap och mailadresser. Hoppas ni vill bli medlemmar!

Information om vilka som ingår i den nya styrelsen och Verksamhetsberättelsen för 2021 hittar du här.

Här hittar du den lokala utvecklingsplanen (LUP) som vi tagit fram.