Medlemsinformation oktober 2022


Vi arbetar vidare med utegymmet vid Tomtebovallen

Vid kontakt med Flens kommun om lekplatsen vid Tomtebovallen så finns det en upprustningsplan för alla lekplatser. Tomtebovallen kan bli aktuell först 2024. Vi kontrollerar om de akuta åtgärder vi begärde är utförda annars ny kontakt med kommunen.

Lekskåpet kommer att stå kvar men täckas och all utrustning lämnas åter till fritidsbanken. Detta för att vi ska kunna ha det tillgängligt tidigare nästa år.

Båtbrygga

Arbetet med båtbryggan vid Hasselbacken fortgår.

Odling

Kontakt med fler odlingsintresserade är tagna. Arbete fortgår för en gemensamhetsodling.

Höstloppet och Öppet hus vid Hagängen IP 1oktober

Vi har tillsammans med Hälleforsnäs Bygderåd och Mellösa IF genomfört Höstloppet och Öppet hus vid Hagängen IP 1oktober.

Julmarknad 2022

Bygderådet är med och arrangerar Julmarknaden 26 november.

Kyrkskolan

Bygderådet har fått en kontaktperson från skolan. Detta för att underlätta samarbete.

Kontakt med FKAB angående projekteringen av kyrkskolan görs regelbundet. Senaste uppgifterna att det kan finnas något material i slutet av oktober. En person från Nyköping har tagit kontakt med Hembygdsföreningen och önskat mer information om skolan och dess historia. Vi hoppas kunna boka ett möte.

Litteratur och kulturfestivalen 17–20 november

Vi diskuterar vår medverkan i Litteratur och kulturfestivalen 17–20 november.

Frågor om någon punkt ovan? Vill du vara med och jobba med någon av punkterna?
Bygderådet önskar att ni återkopplar till oss vad ni vill att vi ska arbeta med? Har ni frågor om någon punkt ovan eller vill ni vara delaktiga i någon av aktiviteterna. Hör av er!

Bygderådet har som mål att vara en aktiv förening som arbetar för bygdens bästa genom dialog och delaktighet. Vi önskar era synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans och vad ni tycker är viktiga frågor.

Ju fler medlemmar desto starkare blir vi!