Information till medlemmar från styrelsemötet 31 oktober 2022

Senaste nytt kring skolfrågan

På mötet presenterades senaste nytt kring skolfrågan. Hans och Birgitta har haft ett möte med antikvarie från Sörmlands museum som fått i uppdrag av kommunen att göra en antikvarisk utredning. Han hade varit i skollokalerna och tagit många bilder. Vi gav all den information han ville ha. Vi förstod av antikvariens frågor att tankarna i kommunen inte överensstämde med KF beslutet om varsam renovering. Frågor ställdes även om byggnad av Mellösagården.

I frågan om skolan pågår aktiviteter inom kommunen. Vi försöker hålla oss informerade och försöker få vara delaktiga. Vi återkommer med information när vi vet mer.

Rapport från de olika arbetsgrupperna

  • Möte med kommunrepresentant vid Tomtebovallen för att diskutera vilket utegym vi önskar och var det ska placeras. Kommunen återkommer om tidpunkt.

  • Förslag angående båtbryggan vid Hasselbacken ska skrivas och skickas in.

  • Möte med nyinflyttade vid Hasselbacksområdet är genomfört.

  • Vi beslutade att inte delta i Litteratur och kulturfestivalen detta år.

Utvärdering av Höstloppet 2022

Trevligt uppskattat arrangemang men inte så många deltagare. Vi satsar på tidigare annonsering nästa år.

Planering av julmarknad 2022

Vi planerade inför julmarknaden 26/11 2022

LAN-event 27/12 2022

Ett LAN-event hölls i Mellösaverken 27/12. Där träffades 13 ungdomar och spelade dataspel
med varandra. Start på eftermiddagen och sen höll de på hela kvällen. Det var ett önskemål som inkommit från ungdomarna själva. Pengar till detta togs från de medel vi fick från Humledals-fiber.

Information till medlemmar och boende i Mellösa

Vi diskuterade hur vi bäst når ut till medlemmar och boende i Mellösa och hur vi kan bli fler medlemmar i Bygderådet.

Vi har tagit fram ett informationsblad som delades ut vid Höstloppet samt till de som kom på mötet om Hasselbacken. Vi beslutade att sätta in en annons för Mellösa Bygderåd i Hälleforsnäs Allehanda.

Vi kommer också att skaffa ett bättre bokföringsprogram där vi kan ha vårt medlemsregister och via programmet kunna skicka ut brev till medlemmar.

 

God fortsättning från styrelsen i Mellösa bygderåd!