Information till medlemmar från styrelsemötet 9 januari 2023

Skolan

 • Vi rapporterade från mötet med några mellösabor som hölls i december. Här gavs information om vad som händer i skolfrågan och vi diskuterade hur vi från bygderådet går vidare.
 • Vi diskuterade hur bygderådet ska agera i frågan. Vi bevakar ärendet och är redo att agera när den politiska processen kommit längre.

Rapport från de olika arbetsgrupperna

 • Förslag angående båtbryggan vid Hasselbacken är skriven och inskickad. Budget finns men inget beslut.
 • Vi fick ersättning från kommunen för båten som vi köpte.
 • Angående stigar så har vi ett positivt besked från kommunen men inget beslut.

Ekonomi

 • Vi har fått pengar överförda från Föreningsrådet. De avlutade sin verksamhet.
 • Vi har annonserat i Hälleforsnäs Allehanda för att locka fler att bli medlemmar.
 • Vi beslutade på mötet att skaffa licens för ett bokföringssystem. Genom det nya bokföringssystemet kan vi, förutom förenkla bokföring även förenkla administration som t.ex. medlemsregister samt påminnelser om att betala medlemsavgift mm.
 • Genomgång av intäkter och utgifter.

Övrig medlemsinformation

 • Verksamhetsplan/Aktivitetsplan för 2023 är framtagen. Den stöder styrelsens arbete och kopplas till den Lokala utvecklingsplanen (LUP).
 • Rapport från Julmarknaden. Trevlig marknad många besökare.
 • Julfesten blev inställd i år. Vi måste bilda en arbetsgrupp till nästa år. Är du intresserad av delta? Hör av dig till bygderådet!
 • Angående UT-lopp, Öppet hus, LAN event ska vi diskutera vidare med Hälleforsnäs bygderåd.
 • Ett önskemål från boende i Mellösa har inkommit: Besöksvecka i juli för att visa upp olika aktiviteter i Mellösa. Birgitta tar kontakt och arbetar vidare.
 • Årsmöte för Bygderådet 26/3 kl. 15 i Mellösa gården.

 

Birgitta Hermanson, Ordförande Mellösa bygderåd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *