Rapport från styrelsemöte 21 augusti 2023 till medlemmar

Vid senaste bygdenätverksmötet fick bygderådet presenterat ett dokument Ortsutveckling avkommunens representanter. Vi diskuterade detta för att kunna presentera styrelsen synpunkter vidnästa bygderådsmöte i september. Rapport från kulturvandringen vickade stenen 14 juli. Lyckad...

Medlemsinformation oktober 2022

Vi arbetar vidare med utegymmet vid Tomtebovallen Vid kontakt med Flens kommun om lekplatsen vid Tomtebovallen så finns det en upprustningsplan för alla lekplatser. Tomtebovallen kan bli aktuell först 2024. Vi kontrollerar...